Regler for sæsonpladser

Lejemålet

Det gælder 1 campingvogn + op til 4 personer fra lejers husstand.  

Ønsker du en ekstra stor plads betales for 1 ekstra sæsonplads.

Dette aftales med receptionen, bekræftes på mail og betales.
Periode  Campingvognen må benyttes i perioden 1. april- 31. oktober. Resten af året skal den henstå nedpakket med mindre andet aftales skriftligt med receptionen, f.eks. i forbindelse med juleferie eller vinterferie.

Placering

Sæsonpladser er placeret solrigt helt mod øst op mod villa-området. Man kan vælge mellem alle ledige pladser i dette område. Der skal dog give besked om ønsket plads til receptionen, som vil melde tilbage om det er muligt. Ønsker du en anden plads i sæsonplads-området, når den bliver ledig, kan du flytte til denne plads efter aftale med receptionen. Alle aftaler skal være bekræftet på mail. Campingvognen kan placeres den vej du ønsker, men max 1 meter fra hegn og 3 meter fra andre campingvogne. Campingvognen må ikke blokere for muligheden for opstilling af andre campingvogne.   

Fortelte

Der må opstilles et fortelt maksimalt i campingvognens længde og 3 meter i bredden.   Redskabstelt, op til 1x1 kvm er kun tilladt efter aftale med receptionen og der betales 900 kr for sæsonen. Fortelte og redskabstelte skal være nedtaget senest den 31. oktober, og må først opsættes den 1. april.  
Græsslåning

Vi slår græs, men slår ikke græsset tættere end 1,5 m fra din campingvogn eller andet udstyr som du har stående. Det er dit ansvar at få slået græsset omkring din campingvogn og fortelt. En håndskubber kan lånes ved henvendelse i receptionen. Ønsker du, at vi skal slå græsset omkring campingvognen og forteltet koster det 500 kr pr gang. Giv venligst besked til receptionen. Hvis du ikke får klippet dit græs, vil du få et varsel om at få det ordnet. Hvis det fortsat ikke sker, vil vi sørge for at græsset bliver slået og du vil blive opkrævet 750 kr pr gang dette sker.  

Husdyr

Husdyr er kun tilladt efter aftale med receptionen. Muskelhunde o.l. er ikke tilladte.    Hunde skal være i snor. Campingpladsen må ikke bruges til at lufte hunden og efterladenskaber skal samles op. Hunde må ikke efterlades i campingvognen i længere tid og hunden må ikke stå og gø.   

Miljø

Hvis du ser noget som er i stykker, så giv besked til receptionen, så vi kan få det ordnet.   

Rygning

Campingpladsens bygninger er røgfrie. Du må ikke smide cigaretskodder på jorden.

Faste forhold

Der må ikke laves flisegange eller permanente læhegn og terrasser. Det samme gælder skure og andre faste installationer. Alle løse genstande, grill, stole og borde, skal fjernes når du forlader pladsen. Hvis der henstår ting vil de blive fjernet og kørt på genbrugspladsen for din regning.  

Vedligeholdelse/Rengøring i og omkring vognen

Du skal holde din plads pæn, ren og klippe græs og hæk omkring campingvogn og fortelt. Holder du ikke din plads pæn og ordentlig samt din vogn ren og pæn, får du en skriftlig advarsel om at få det ordnet. Sker det ikke, ordner vi det på din regning, det koster 650 kr pr påbegyndt time, dog minimum 1.300 kr.   
Elektricitet

Dit elforbrug afregnes efter elmåler og betales senest ved sæsonens afslutning den 31. oktober.   Det er ikke tilladt at lægge elkabler ovenpå græsset. Hvis kabler ligger ovenpå græsset og bliver beskadiget er det dit ansvar. Det gælder også personskader eller skader på campingpladsens materiel.  

Affald

Ved indgangen til campingpladsen er der affaldscontainere til jeres papir, plastik og madaffald + containere til glas og flasker.  Større affald som gulvtæpper, møbler, køleskabe osv skal du selv køre til genbrugspladsen, som er gratis at bruge. Det er ikke tilladt at have affald udenfor sin campingvogn.   

Buske og træer

Du må ikke beskære eller fælde buske og træer. Er du generet af buske eller træer, så tal med receptionen, som vil sørge for det bliver beskåret i rimeligt omfang.  

Adgang til campingpladsen

Det er tilladt at køre ind på campingpladsen mellem 07.00-22.00.    Hvis du kommer sen aften eller nat må du parkere på vores P-plads udenfor campingpladsen.

Biler

Biler skal parkeres på den gratis P-plads udenfor campingpladsen. Du må kun have 1 bil holdende ved din campingvogn. Vær opmærksom på at dette gælder ikke hytter og telte.

Salg af varer

Der må ikke sælges eller uddeles varer fra campingvognen eller på campingpladsen. Sikkerhed Hvis du er utryg ved andre campister, ser hærværk eller episoder, så giv os besked, så vi kan sikre gode forhold.  

Droner og drager

Det er ikke tilladt at flyve med droner, modelfly eller drager på campingpladsen.   
Tvister

Hvis der opstår uenigheder mellem campister er det vores daglige leder, som træffer den endelige afgørelse. Opstår der alvorlig uenighed mellem campist og Ærø Feriepark forbeholder vi os retten til at hæve lejemålet uden kompensation.  

Reception og butik

Reception og butik er åben fra 1. april - 31. oktober. 

 
Åbningstider   

* 1. april - 30. juni: kl 08.00-10.00 og 14.00-15.00
* 1. juli - 16. august: kl 08.00-11.00 og 14.00-17.00
* 17. august - 30. september: kl 08.00-09.00 og 14.00-15.00  

* 1. oktober - 31. oktober: 08.00-09.00

 
Udenfor åbningstiden kan vi kontaktes på mail: aeroecamping@gmail.com eller på telefon: 62521854.  

 

Flytning og ændringer

Lejemålet er uopsigeligt i den periode du har betalt leje for. Der gives ikke økonomisk kompensation ved fraflytning i perioden eller ved bortvisning. Når lejeperioden er slut skal din plads være ryddet, og der må intet være efterladt, ej heller sten, jordvolde eller ledninger mv. Hvis pladsen ikke er tom og reetableret ordner vi det på din regning - det koster 650 kr pr påbegyndt time, dog minimum 1.300 kr.

Næste sæson

Ønsker du at have din campingvogn stående i næste sæson, skal det meddeles på mail til receptionen senest den 31. oktober. Vi vil så fremsende en ny aftale for den kommende sæson senest den 15. november. Aftalen skal være underskrevet af begge parter og sæsonleje være betalt senest den 1. december.   
Fremleje

Det er ikke tilladt at fremleje pladsen og ej heller at udleje den gennem AirBnB eller andre.  

Salg af campingvogn

Hvis du sælger campingvognen kan sæsonpladsen ikke overtages. Køber af campingvognen skal indgå en ny aftale med Ærøskøbing Feriehy og betale ny sæsonleje. Og vi forbeholder os retten til ikke at indgå ny aftale med køber af campingvognen.

Gæster

Udlån af campingvognen skal meddeles på mail til receptionen senest 7 dage før de flytter ind. Gæster skal betale almindeligt overnatningsgebyr. Dagsgæster er gratis, men skal være tilmeldt i receptionen.  

Betaling

En sæsonplads er først gyldig når der foreligger en underskrevet aftale OG sæsonafgiften er betalt (fremsend bankkvittering på mail). Indtil der er indgået aftale og betalt sæsonafgift betales almindelig daglig leje.

Aftaler

Alle aftaler skal være dokumenteret på mail for at være gyldige.  
 
Med venlig hilsen

Ærø Feriepark

Vi accepterer

Følg os

Vores adresse

Sygehusvej 40

5970 Ærøskøbing

______

Ærøskøbing Camping ApS

CVR 35139788

Telefon: 6252 1854

booking.aeroecamping@gmail.com

 

 

Show More
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Reflection
  • Trip Advisor App Icon